Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.20 trang 64 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có...

Câu 2.20 trang 64 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau và khác 0, biết rằng tổng ba chữ số này là 8 ?...

Câu 2.20 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau và khác 0, biết rằng tổng ba chữ số này là 8 ?. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau và khác 0, biết rằng tổng ba chữ số này là 8 ?

Quảng cáo

Các tập \(\left\{ {a,b,c} \right\}\) với a,b,c là ba, chữ số khác nhau và khác 0 và a + b + c = 8 là \(\left\{ {1,2,5} \right\},\left\{ {1,3,4} \right\}\).

Do đó có 6 + 6 = 12 số.

Quảng cáo