Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.21 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.21 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Một dãy số có 5 chiếc ghế dành cho 5 học sinh, trong đó có 3 nam sinh và 2 nữ sinh...

Câu 2.21 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. b) Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh nói trên sao cho nam sinh và nữ sinh ngồi xen kẽ nhau?. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Một dãy số có 5 chiếc ghế dành cho 5 học sinh, trong đó có 3 nam sinh và 2 nữ sinh

a) Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh đó?

Quảng cáo

b) Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 học sinh nói trên sao cho nam sinh và nữ sinh ngồi xen kẽ nhau?

a) 5! = 120

b) Nam nữ ngồi xen kẽ nhau: TGTGT. Vị trí đầu (nam) có 3 cách chọn. Vị trí tiếp theo (nữ) có 2 cách. Vị trí tiếp theo (nam) có 2 cách. Vậy kết quả có 3.2.2 = 12 cách.

Quảng cáo