Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.27 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.27 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp...

Câu 2.27 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Cho hai đường thẳng a, b song song. Xét tập H có 30 điểm khác nhau, trong đó trên đường thẳng a có 10 điểm và trên đường thẳng b có 20 điểm của H. Có bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập H?

Quảng cáo

Có hai loại tam giác.

Loại 1 : Gồm một điểm trên a và hai điểm trên b. Có \(10.C_{20}^2 = 1900\) tam giác loại 1.

Loại 2 : Gồm một điểm trên b và hai điểm trên a. Có \(20.C_{10}^2 = 900\) tam giác loại 2.

Vậy tất cả có 1900 + 900 = 2800 tam giác.

Quảng cáo