Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.28 trang 65 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Viết...

Câu 2.28 trang 65 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Viết 3 số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x của các đa thức sau:...

Câu 2.28 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. a)\(1 ;\; 5x ;\; {{45} \over 4}{x^2}\).. Bài 3: Nhị thức Niu – tơn

Viết 3 số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x của các đa thức sau:

Quảng cáo

a) \({\left( {1 + {x \over 2}} \right)^{10}}\)                           b) \({\left( {3 – 2x} \right)^8}\)

a)\(1 ;\; 5x ;\; {{45} \over 4}{x^2}\).

b)\({3^8};\; – C_8^1{3^7}2x ;\; C_8^2{3^6}4{x^2}\)

Quảng cáo