Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.9 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích...

Câu 2.9 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Trong 4 học sinh được chọn , có ít nhất một nữ sinh được chọn ?...

Câu 2.9 trang 63 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. b) Trong 4 học sinh được chọn , có đúng một nữ sinh được chọn ?. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổ hợp

Một tổ học sinh gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ . Giáo viên chọn 4 học sinh để đi trực thư viện. Có bao nhiêu cách chọn nếu

a) Chọn học sinh nào cũng được ?

b) Trong 4 học sinh được chọn , có đúng một nữ sinh được chọn ?

Quảng cáo

c) Trong 4 học sinh được chọn , có ít nhất một nữ sinh được chọn ?

a) \(C_{12}^4 = 495\)

b) Có một nữ và ba nam: Số cách chọn là \(C_3^1C_9^3 = 252\)

c) Số cách chọn toàn nam \(C_9^4.\) Vậy số cách chọn có ít nhất một nữ là \(C_{12}^4 – C_9^4 = 369\)

Quảng cáo