Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 2.7 trang 62 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao...

Câu 2.7 trang 62 SBT Đại Số – Giải tích Nâng cao 11 Biển đăng kí xe ô tô có 6 chữ số và hai chữ cái đầu tiên trong số 26 chữ cái ( không...

Câu 2.7 trang 62 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Số ô tô nhiều nhất được đăng kí là:. Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Biển đăng kí xe ô tô có 6 chữ số và hai chữ cái đầu tiên trong số 26 chữ cái ( không dùng các chữ cái I và O ). Chữ số đầu tiên khác 0. Hỏi số ô tô được đăng kí nhiều nhất có thể là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Số ô tô nhiều nhất được đăng kí là:

\({24.24.9.10^5} = {5184.10^5}\)

Quảng cáo