Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 21, 22, 23 trang 19 SBT Hình 11 Nâng cao: Chọn...

Câu 21, 22, 23 trang 19 SBT Hình 11 Nâng cao: Chọn phương án đúng....

Chọn phương án đúng.. Câu 21, 22, 23 trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Bài tập trắc nghiệm chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng

21. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Cho đường tròn (O; R). Có bao nhiêu phép vị tự với tâm O biến (O; R) thành chính nó?

(A) Không có phép nào;          (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;                (D) Có vô số phép.

Đáp án: C

22. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

Quảng cáo

Cho đường tròn (O;R). Có bao nhiêu phép vị tự biến (O; R) thành chính nó?

(A) Không có phép nào;          (B) Có một phép duy nhất;

(C) Chỉ có hai phép;                (D) Có vô số phép.

Đáp án: D

23. Trang 19 Sách bài tập Hình Học 11 nâng cao.

 Cho hai phép vị tự \({V_{\left( {O;k} \right)}}\) và \({V_{\left( {O’;k} \right)}}\) với O và O’ là hai điểm phân biệt và kk’ = 1. Hợp thành của hai phép vị tự đó là phép nào trong các phép sau đây?

(A) Phép tịnh tiến;                         (B) Phép đối xứng trục;

(C) Phép đối xứng tâm;                 (D) Phép quay.

Đáp án: A

Quảng cáo