Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 22 trang 54 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Trong các...

Câu 22 trang 54 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?...

Chia sẻ
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?. Câu 22 trang 54 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. – Bài 2: Hai đường thẳng song song

22. Trang 54 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a) Có thể tìm được hai đường thẳng song song cùng cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước.

b) Có thể tìm được hai đường thẳng cắt nhau cùng cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước.

Quảng cáo

c) Không thể tìm được hai đường thẳng song song hoặc hai đường thẳng cắt nhau cùng cắt hai đường chéo nhau cho trước.

Giải

Mệnh đề c) đúng. 

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...