Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 38 trang 57 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho tứ...

Câu 38 trang 57 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho tứ diện ABCD. Trọng tâm G của tam giác ABD....

Cho tứ diện ABCD. Trọng tâm G của tam giác ABD.. Câu 38 trang 57 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

38. Trang 57 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Quảng cáo

Cho tứ diện ABCD. Trọng tâm G của tam giác ABD, điểm I nằm trên cạnh BC sao cho BI = 2IC. Chứng minh rằng IG song song với mặt phẳng (ACD).

Gọi B’ là giao điểm của đường thẳng BG và AD. Khi đó B’ là trung điểm của AD và \(BG = 2GB’.\) Mặt khác ta có BI = 2IC. Do đó GI //CB’. Mà CB’ nằm trên mp(ACD) nên IG song song với mp(ACD).

Quảng cáo