Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 37 trang 57 Sách Hình 11 Nâng cao – SBT: Cho...

Câu 37 trang 57 Sách Hình 11 Nâng cao – SBT: Cho hình chóp S.ABCD. Một mặt (P) cắt cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt...

Cho hình chóp S.ABCD. Một mặt (P) cắt cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại A’, B’, C’, D’.. Câu 37 trang 57 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

37. Trang 57 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho hình chóp S.ABCD. Một mặt (P) cắt cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại A’, B’, C’, D’

a) Tìm điều kiện của mp(P) để tứ giác A’B’C’D’ là hình thang.

b) Tìm điều kiện của mp(P) để tứ giác A’B’C’D’ là hình bình hành.

Quảng cáo

a) Thiết diện A’B’C’D’ là hình thang khi và chỉ khi A’B’//C’D’ hoặc A’D’//B’C’. Ta có:

* A’B’//C’D’ khi và chỉ khi giao tuyến  của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) song song với A’B’ tức là \(\Delta \)  //mp(P).

* A’D’//C’B’ khi và chỉ khi giao tuyến  của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) song song với A’D’ tức là \(\Delta ‘//mp(P).\)

Vậy tứ giác A’B’C’D’ là hình thang khi và chỉ khi (P) song song với \(\Delta \) hoặc song song với \(\Delta ‘.\)

b) tứ giác A’B’C’D’ là hình bình hành khi và chỉ khi mp(P) song song với cả hai đường thẳng \(\Delta \) và \(\Delta ‘.\)

Quảng cáo