Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 35 trang 57 Toán Nâng cao – SBT Hình 11: Cho...

Câu 35 trang 57 Toán Nâng cao – SBT Hình 11: Cho tứ diện ABCD. Hãy xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt...

Chia sẻ
Cho tứ diện ABCD. Hãy xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (P) trong mỗi trường hợp sau.. Câu 35 trang 57 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. – Bài 3: Đường thẳng song song với mặt phẳng

35. Trang 57 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao.

Cho tứ diện ABCD. Hãy xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (P) trong mỗi trường hợp sau:

a) Mặt phẳng (P) đi qua trọng tâm G của tứ diện, qua điểm E thuộc cạnh BC và song song với AD.

b) Đi qua trọng tâm của tứ diện và song song với BC và AD.

Giải

a) Gọi I và J lần lượt là trung điểm của BC và AD thì G là trung điểm của IJ. Mặt phẳng (IAD) chứa AD, AD // (P) nên (IAD) cắt (P) theo giao tuyến MN qua G và song song với \(AD\left( {M \in AI,\,N \in DI} \right).\)

Quảng cáo

Khi E trùng với I, thiết diện không tồn tại.

Khi E không trùng với I, ta có thiết diện là tam giác EFK.

                   

b)  Theo câu a), mặt phẳng cắt (P) song song với AD và chứa MN. Mặt khác (P) song song với BC nên nó cắt mp(ABC) và (BCD) theo các giao tuyến lần lượt qua M, N và song song với BC. Vậy thiết diện là hình bình hành LFKQ.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...