Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 4 trang 221 SBT Hình 11 nâng cao: ÔN TẬP CUỐI...

Câu 4 trang 221 SBT Hình 11 nâng cao: ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC...

Câu 4 trang 221 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho đường tròn (O; R) và hai điểm A, B cố định. Một điểm M thay đổi trên đường tròn. Gọi N là điểm đối xứng. ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC

Cho đường tròn (O; R) và hai điểm A, B cố định. Một điểm M thay đổi trên đường tròn. Gọi N là điểm đối xứng với M qua A, điểm M’ đối xứng với N qua B. Tìm quỹ tích các điểm M’.

Chứng minh \(\overrightarrow {MM’}  = 2\overrightarrow {AB} \). Quỹ tích các điểm M’ là đường tròn ảnh của đường tròn (O; R) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(2\overrightarrow {AB} \).

Quảng cáo