Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 59 trang 62 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Vẽ hình...

Câu 59 trang 62 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Vẽ hình chiếu của tứ diện ABCD lên một mặt phẳng (P) theo phương...

Vẽ hình chiếu của tứ diện ABCD lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AB (AB không song song với (P).. Câu 59 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao – Bài 5: Phép chiếu song song

59. Trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Vẽ hình chiếu của tứ diện ABCD lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AB (AB không song song với (P)).

Quảng cáo

Vì phương chiếu \(l\) là đường thẳng AB nên hình chiếu của đoạn thẳng AB là giao điểm của AB và (P).

Do đó \(AB \cap \left( P \right) = A’ \equiv B’\).

C và D có hình chiếu là C’ và D’. Vậy hình chiếu của tứ diện ABCD lên mp(P) theo phương chiếu AB là tam giác A’C’D’.

Quảng cáo