Trang chủ Bài học Bài 5: Phép chiếu song song

Bài 5: Phép chiếu song song

Có tổng số 18 Bài tập/Câu hỏi/Lý thuyết trong bài: Bài 5: Phép chiếu song song trên trang web Baitapsgk.com
Câu 63 trang 62 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Cho hai đường thẳng d và d’ chéo nhau.Trên...

Cho hai đường thẳng d và d’ chéo nhau.Trên d đặt hai đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau AB và BC (B ở giữa A

Câu 64 trang 62 SBT Hình 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N lần lượt là...

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD và CC’.. Câu 64 trang 62 Sách Bài tập Hình học

Câu 65 trang 62 – 63 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1.

Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1.. Câu 65 trang 62 – 63 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao – Bài 5: Phép chiếu song song

Câu 66 trang 63 SBT Toán Hình 11 Nâng cao: Hãy xác định thiết diện của hình hộp ABCD.A’B’C’D’...

Hãy xác định thiết diện của hình hộp ABCD.A’B’C’D’ khi cắt bởi mặt phẳng qua ba điểm M, N, P tương ứng là ba điểm

Câu 67 trang 63 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Cho ba đường thẳng đôi một chéo nhau không...

Cho ba đường thẳng đôi một chéo nhau không cùng song song với một mặt phẳng và một điểm G không nằm trên bất cứ

Câu 61 trang 62 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Vẽ hình biểu diễn của một tứ diện đều.

Vẽ hình biểu diễn của một tứ diện đều.. Câu 61 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao – Bài 5: Phép

Câu 62 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên các cạnh...

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên các cạnh AA’, Bc lần lượt lấy các điểm M và N không trùng với các đỉnh của hình hộp.

Câu 59 trang 62 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Vẽ hình chiếu của tứ diện ABCD lên một...

Vẽ hình chiếu của tứ diện ABCD lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AB (AB không song song với (P).. Câu 59 trang

Câu 60 trang 62 SBT Toán Hình 11 Nâng cao: Vẽ hình chiếu của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 lên một...

Vẽ hình chiếu của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AC1 (AC1 không song song với (P)).. Câu 60 trang

Câu 58 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao: Cho tam giác ABC. Hãy chọn mặt...

Cho tam giác ABC. Hãy chọn mặt phẳng chiếu (P) và phương chiếu l để hình chiếu của tam giác ABC trên (P) là:. Câu

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...