Trang chủ Lớp 11 SBT Toán 11 Nâng cao Câu 61 trang 62 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Vẽ hình...

Câu 61 trang 62 Sách BT Hình 11 Nâng cao: Vẽ hình biểu diễn của một tứ diện đều....

Chia sẻ
Vẽ hình biểu diễn của một tứ diện đều.. Câu 61 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao – Bài 5: Phép chiếu song song

61. Trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Vẽ hình biểu diễn của một tứ diện đều.

Giải

Thông thường là một hình tứ giác ABCD và hai đường chéo AC, BD có các nét khuất, nét liền.