Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 44 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 1 trang 44 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 1. Quy tắc đếm...

Câu hỏi 1 trang 44 SGK Đại số và Giải tích 11. Số cách chọn một quả cầu = tổng số các phần tử của hai tập A, B. Bài 1. Quy tắc đếm

Quảng cáo

Trong ví dụ 1, kí hiệu A là tập hợp các quả cầu trắng, B là tập hợp các quả cầu đen. Nêu mối quan hệ giữa số cách chọn một quả cầu và số các phần tử của hai tập A, B.

Số cách chọn một quả cầu = tổng số các phần tử của hai tập A, B

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11