Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 55 Hình học 11: Quan sát các cạnh...

Câu hỏi 1 trang 55 Hình học 11: Quan sát các cạnh tường trong lớp học và xem cạnh tường là hình ảnh của đường thẳng. Hãy chỉ ra một số...

Câu hỏi 1 trang 55 SGK Hình học 11. Học sinh tự quan sát. Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Quảng cáo

Quan sát các cạnh tường trong lớp học và xem cạnh tường là hình ảnh của đường thẳng. Hãy chỉ ra một số cặp đường thẳng không thể cùng thuộc một mặt phẳng.

Học sinh tự quan sát

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11