Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm...

Chia sẻ
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11. Lời giải chi tiết Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \)  là hàm hợp của hàm số nào ?

Quảng cáo

Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \) là hàm hợp của hàm số \(y = \sqrt u \,(u = {x^2} + x + 1)\)Mục lục môn Toán 11

Chia sẻ