Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 60 Đại số và Giải tích 11: Các...

Câu hỏi 1 trang 60 Đại số và Giải tích 11: Các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc: chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6...

Câu hỏi 1 trang 60 SGK Đại số và Giải tích 11. Lời giải chi tiết Bài 4. Phép thử và biến cố

Quảng cáo

Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc.

Các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11