Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác...

Chia sẻ
Câu hỏi 2 trang 165 SGK Đại số và Giải tích 11. y’ = u’ cos⁡u = -1 cos⁡(\({\pi  \over 2}\) – x) = -sin⁡x (do cos⁡(\({\pi  \over 2}\) – x) = sin⁡x ).. Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Tính đạo hàm của hàm số: \(y = \sin ({\pi  \over 2} – x)\)

y’ = (sin⁡(\({\pi  \over 2}\) – x) )’

Quảng cáo

Đặt u = \({\pi  \over 2}\) – x thì u’ = -1

y’ = u’ cos⁡u = -1 cos⁡(\({\pi  \over 2}\) – x) = -sin⁡x (do cos⁡(\({\pi  \over 2}\) – x) = sin⁡x ).Mục lục môn Toán 11

Chia sẻ