Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 64 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai...

Câu hỏi 1 trang 64 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng song song...

Câu hỏi 1 trang 64 SGK Hình học 11. Đường thẳng d nằm trong α ⇒ Đường thẳng d không nằm trong β. Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Cho hai mặt phẳng song song α và β. Đường thẳng d nằm trong α (h.2.47). Hỏi d và β có điểm chung không?

Quảng cáo

Hai mặt phẳng song song α và β ⇒ α và β không có điểm chung

Đường thẳng d nằm trong α ⇒ Đường thẳng d không nằm trong β

Vậy d và β không có điểm chung

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11