Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 127 Đại số và Giải tích lớp 11:...

Câu hỏi 2 trang 127 Đại số và Giải tích lớp 11: Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở Ví dụ 4, cần thay 2 bằng số nào để hàm số ...

Câu hỏi 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở Ví dụ 4, cần thay 2 bằng số nào để hàm số có giới. Bài 2. Giới hạn của hàm số

Advertisements (Quảng cáo)

Trong biểu thức (1) xác định hàm số y = f(x) ở Ví dụ 4, cần thay 2 bằng số nào để hàm số có giới hạn là -2 khi x → 1?

Để hàm số có giới hạn bằng \( – 2\) tại \(x = 1\) thì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ – }} f\left( x \right) =  – 2\).

Để hàm số có giới hạn bằng \( – 2\) tại \(x = 1\) thì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ – }} f\left( x \right) =  – 2\) hay \(5.1 + c =  – 2 \Leftrightarrow c =  – 7\).

Vậy cần thay \(2\) bằng \( – 7\) để hàm số có giới hạn bằng \( – 2\) tại \(x = 1\).

 

Mục lục môn Toán 11