Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 45 Đại số và Giải tích lớp 11:...

Câu hỏi 2 trang 45 Đại số và Giải tích lớp 11: Từ thành phố A đến thành phố B có ba con đường, từ B đến C có bốn con đường (h.25). Hỏi...

Câu hỏi 2 trang 45 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 1. Quy tắc đếm

Từ thành phố A đến thành phố B có ba con đường, từ B đến C có bốn con đường (h.25). Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C, qua B?

Quảng cáo

Có 3.4 = 12 cách đi từ A đến C, qua B

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11