Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình lớp 11: Cho tứ diện...

Câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình lớp 11: Cho tứ diện ABCD, chứng minh hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. Chỉ ra cặp đường thẳng chéo nhau khác của...

Câu hỏi 2 trang 56 SGK Hình học 11. Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Cho tứ diện ABCD, chứng minh hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. Chỉ ra cặp đường thẳng chéo nhau khác của tứ diện này (h.2.29).

Quảng cáo

Không tìm được mặt phẳng nào chứa AB và CD ⇒ AB và CD chéo nhau

Các cặp đường thẳng chéo nhau khác của tứ diện này: AC và BD, BC và AD

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11