Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 61 Hình lớp 11: Bài 3. Đường thẳng...

Câu hỏi 2 trang 61 Hình lớp 11: Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song...

Câu hỏi 2 trang 61 SGK Hình học 11. Mà BC, CD, BD thuộc (BCD). Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD. Các đường thẳng MN, NP, PM có song song với mặt phẳng (BCD) không?

Quảng cáo

Vì M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD nên MN, NP, MP lần lượt là đường trung bình của tam giác ABC, ACD, ABD

⇒ MN//BC, NP//CD, PM //BD

Mà BC, CD, BD thuộc (BCD)

MN, NP, PM không thuộc (BCD)

⇒ Các đường thẳng MN, NP, PM có song song với mặt phẳng (BCD)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11