Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 68 SGK Hình lớp 11: Phát biểu định...

Câu hỏi 3 trang 68 SGK Hình lớp 11: Phát biểu định lý Ta-lét trong hình học phẳng....

Câu hỏi 3 trang 68 SGK Hình học 11. Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Quảng cáo

Phát biểu định lý Ta-lét trong hình học phẳng.

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11