Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 146 Đại số và Giải tích 11: Hãy...

Câu hỏi 1 trang 146 Đại số và Giải tích 11: Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng [t; to] với to = 3 và t = 2; t = 2,5; t = 2,9;...

Câu hỏi 1 trang 146 SGK Đại số và Giải tích 11. Nêu nhận xét về những kết quả thu được khi t càng gần to = 3.. Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Advertisements

Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường s (mét) đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian t (phút). Ở những phút đầu tiên, hàm số đó là s = t2.

Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng [t; to] với to = 3 và t = 2; t = 2,5; t = 2,9; t = 2,99.

Nêu nhận xét về những kết quả thu được khi t càng gần to = 3.

Quảng cáo - Advertisements

Vận tốc của đoàn tàu là:

\(v = {s \over t} = {{{t^2}} \over t} = t\)

 Vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng [t; to] với:

\(\eqalign{
& {t_0} = 3;\,t = 2:\,\,{{3 + 2} \over 2} = 2,5 \cr
& {t_0} = 3;\,t = 2,5:\,{{3 + 2,5} \over 2} = 2,75 \cr
& {t_0} = 3;\,t = 2,9:\,\,{{3 + 2,9} \over 2} = 2,95 \cr
& {t_0} = 3;\,t = 2,99:\,{{3 + 2,99} \over 2} = 2,995 \cr} \)

t càng gần to = 3 thì vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng [t; to] càng gần 3.

Advertisements

Mục lục môn Toán 11