Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 6 trang 118 Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách

Câu hỏi 6 trang 118 Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách...

Câu hỏi 6 trang 118 SGK Hình học 11. Bài 5. Khoảng cách

Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất so với khoảng cách giữa hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng ấy.

Quảng cáo

– Sử dụng lý thuyết: hoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại.

– Sử dụng Câu 3 trang 116 SGK Hình Học 11.

Ta có: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại.

Mà khoảng cách từ đường thẳng a song song với mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc a đến \(\left( \alpha  \right)\) nên ta có điều phải chứng minh.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11