Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.28 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.28 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Khi cho 4,5 g mẫu chất béo có thành phần chính là tristearin phản ứng với dung dịch iot ...

Bài 1.28 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Vậy chỉ số iot của mẫu chất béo là 16,93.. Bài 3. Chất giặt rửa

Khi cho 4,5 g mẫu chất béo có thành phần chính là tristearin phản ứng với dung dịch iot thì thấy cần một dung dịch chứa 0,762 g iot. Tính chỉ số iot của mẫu chất béo trên.

Quảng cáo

Đáp án

Khối lượng iot đã dùng để phản ứng với 4,5 g chất béo là 0,762 g.

Khối lượng iot để phản ứng hết với 100 g chất béo là 16,93 g.

Vậy chỉ số iot của mẫu chất béo là 16,93.

Quảng cáo