Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.29 trang 7 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Một loại...

Bài 1.29 trang 7 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Một loại chất béo có chỉ số iot bằng 3,81. Tính phần trăm khối lượng của các chất trong...

Bài 1.29 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Giả sử lấy 100 g chất béo.. Bài 3. Chất giặt rửa

Một loại chất béo có chỉ số iot bằng 3,81. Tính phần trăm khối lượng của các chất trong mẫu chất béo trên nếu giả sử mẫu chất béo gồm triolein và tripanmitin.

Đáp án

Giả sử lấy 100 g chất béo.

\( {({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5} + 3{I_2} \to   \)

Quảng cáo

\( \to {({C_{17}}{H_{33}}{I_2}COO)_3}{C_3}{H_5}  \)

niot phản ứng\( = {{3,81} \over {254}} = 0,015(mol) \)

\(\Rightarrow {n_{triolein}} = 0,005(mol).\)

Trong 100 g chất béo có

\({m_{triolein}}\) = 0,005.884 = 4,42 (g) \( \Rightarrow \% {m_{triolein}}\) = 4,42%

\({m_{tripanmitin}}\)= 95,58 g \( \Rightarrow \% {m_{tripanmitin}} = \)95,58%.

Quảng cáo