Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.43 trang 16 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.43 trang 16 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit có công thức phân tử C6H10O5...

Bài 2.43 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 8. Xenlulozơ

Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit có công thức phân tử \({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\) nhưng xenlulozơ có thể tạo thành sợi còn tinh bột thì không, hãy giải thích.

Quảng cáo

Đáp án

Phân tử xenlulozơ không phân nhánh, các phân tử rất dài, sắp xếp song song với nhau theo một trục nên dễ xoắn lại thành sợi. Tinh bột không thể kéo thành sợi vì:

– Amilopectin (chiếm trên 80% thành phần tinh bột) có cấu tạo dạng mạch phân nhánh.

– Mạch phân tử amilozơ và amilopectin xoắn lại thành các vòng xoắn lò xo, các vòng xoắn đó lại cuộn lại, làm cho tinh bột có dạng hạt.

Quảng cáo