Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.20 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Dung dịch thu...

Bài 7.20 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Dung dịch thu được nếu đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam...

Dung dịch thu được nếu đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam muối khan?. Bài 7.20 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 40. Sắt

Cho 20 g hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 g khí \({H_2}\) thoát ra. Dung dịch thu được nếu đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 50 g.                                          B. 55,5 g.

C. 60 g.                                          D. 60,5 g.

Đáp án

Chọn B

Cách giải thông thường

Gọi số mol Mg và Fe lần lượt là x và y.

Quảng cáo

Theo các phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow  \cr} \)

Ta có hệ phương trình:

\(\eqalign{  & \left\{ \matrix{  24x + 56y = 20 \hfill \cr  x + y = 0,5 \hfill \cr}  \right. \Rightarrow x = y = 0,25  \cr  &  \Rightarrow \left\{ \matrix{  {m_{MgC{l_2}}} = 95.0,25 = 23,75\left( g \right) \hfill \cr  {m_{FeC{l_2}}} = 127.0,25 = 31,75\left( g \right) \hfill \cr}  \right. \cr} \)

Khối lượng 2 muối là 55,5 g.

Cách giải nhanh:

Ta có: \({n_H} = {n_{Cl}}\)( tạo muối) \( = {1 \over 1} = 1\left( {mol} \right)\)

\({m_{muối}} = {m_{kim\;loại}} + {m_{gốc\;axit}}\)

            \(= 20 + 35,5 = 55,5\left( g \right).\)

Quảng cáo