Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.28 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Cho 28,8 g...

Bài 7.28 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Cho 28,8 g hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư...

Bài 7.28 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 41. Một số hợp chất của sắt

Cho 28,8 g hỗn hợp A gồm Fe và \(F{e_3}{O_4}\) tác dụng với dung dịch HCl dư, được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được mang nung trong không khí tới khối lượng không đổi được 32 g chất rắn. Số mol \(F{e_3}{O_4}\) trong hỗn hợp A là

Quảng cáo

A. 0,09 mol.                                       B. 0,10 mol.

C. 0,11 mol.                                       D. 0,12 mol.

Đáp án B

Quảng cáo