Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.36 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Phương pháp luyện...

Bài 7.36 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Phương pháp luyện thép nào sau đây có thể luyện được loại...

Phương pháp luyện thép nào sau đây có thể luyện được loại thép có chất lượng cao?. Bài 7.36 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 42. Hợp kim của sắt

Phương pháp luyện thép nào sau đây có thể luyện được loại thép có chất lượng cao?

A. Phương pháp lò bằng.

Quảng cáo

B. Phương pháp lò thổi oxi.

C. Phương pháp lò điện.

D. Phương pháp lò thổi oxi và phương pháp lò điện.

Đáp án A

Quảng cáo