Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.42 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Dung dịch nào...

Bài 7.42 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được kim loại...

Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được kim loại Cu?. Bài 7.42 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 43. Đồng và một số hợp chất của đồng

Dung dịch nào dưới đây không hoà tan được kim loại Cu?

A. Dung dịch \(FeC{l_3}\).

Quảng cáo

B. Dung dịch \(NaHS{O_4}.\)

C. Dung dịch hỗn hợp \(NaN{O_3}\) và HCl.

D. Dung dịch \(HN{O_3}\) đặc, nguội.

Đáp án B

Quảng cáo