Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.54 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Trước đây, người...

Bài 7.54 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Trước đây, người ta thường làm các ống dẫn nước bằng...

Trước đây, người ta thường làm các ống dẫn nước bằng chì…. Bài 7.54 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

Trước đây, người ta thường làm các ống dẫn nước bằng chì. Lượng khí \(C{O_2}\) hoà tan trong nước ảnh hưởng mạnh đến tính bền của chì đối với nước. Hãy giải thích hiện tượng này.

Đáp án

Quảng cáo

Chì phản ứng chậm với \({H_2}O\) khi có mặt \({O_2}\) tạo ra hiđroxit:

\(2Pb + {O_2} + 2{H_2}O \to 2Pb{\left( {OH} \right)_2}\)

\(C{O_2}\) tác dụng với \(Pb{\left( {OH} \right)_2}\) tạo ra lớp \(PbC{O_3}\) không tan, bảo vệ chì.

Khi có nhiều \(C{O_2}\), lớp \(PbC{O_3}\) sẽ chuyển thành muối \(Pb{\left( {HC{O_3}} \right)_2}\) tan và chì lại tiếp tục tác dụng chậm với nước.

\(PbC{O_3} + C{O_2} + {H_2}O \to Pb{\left( {HC{O_3}} \right)_2}\).

Quảng cáo