Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 7.66 trang 72 SBT Hóa 12 Nâng cao: Phương án nào...

Bài 7.66 trang 72 SBT Hóa 12 Nâng cao: Phương án nào có chất hoặc dung dịch hòa tan được...

Phương án nào có chất hoặc dung dịch hòa tan được vàng?. Bài 7.66 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 46. Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag Au Ni Zn Sn Pb

Cho các chất và dung dịch:

1) Thuỷ ngân;

2) Dung dịch NaCN ;

Quảng cáo

3) Dung dịch \(HN{O_3}\);

4) Nước cường toan.

Phương án nào có chất hoặc dung dịch hoà tan được vàng?

A. 1,3.                                                 B. 1, 2.

C. 1, 2, 3.                                            D. 1, 2, 4.

Đáp án D

Quảng cáo