Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 9.24 trang 84 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Brom...

Bài 9.24 trang 84 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Hãy dùng một hóa chất thông...

Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Hãy dùng một hóa chất thông thường, dễ kiếm để hủy diệt lượng brom lỏng chẳng may bị đổ ra.. Bài 9.24 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường

Brom lỏng hay hơi đều rất độc. Hãy dùng một hoá chất thông thường, dễ kiếm để huỷ diệt lượng brom lỏng chẳng may bị đổ ra.
Đáp án
Đổ vôi tôi vào để khử brom: \(2B{r_2} + 2Ca{(OH)_2} \to CaB{r_2} + Ca{(BrO)_2} + 2{H_2}O\)

Quảng cáo