Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 9.25 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Vì sao những...

Bài 9.25 trang 84 SBT Hóa 12 Nâng cao: Vì sao những dụng cụ thủy tinh sau khi làm thí nghiệm với...

Vì sao những dụng cụ thủy tinh sau khi làm thí nghiệm với photpho cần được ngâm vào dung dịch …. Bài 9.25 trang 84 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 58. Hóa học và vấn đề môi trường

Vì sao những dụng cụ thuỷ tinh sau khi làm thí nghiệm với photpho cần được ngâm vào dung dịch \(CuS{O_4}\) trước khi rửa?
Đáp án
Khi làm thí nghiệm P đỏ\(\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow \)hơi P \(\buildrel {ngưng\;tụ} \over \longrightarrow \) P trắng (rất độc)
P trắng có phản ứng với muối của một số kim loại như Cu, Pb, Ag, Au nên dùng dung dịch \(CuS{O_4}\) có thể loại trừ được P trắng:
\(2P + 5CuS{O_4} + 8{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4} + 5{H_2}S{O_4}\)
\(+ 5Cu.\)

Quảng cáo