Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.53 trang 57 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho...

Câu 6.53 trang 57 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 400 ml dung dịch...

Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 400 ml dung dịch . Câu 6.53 trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 400 ml dung dịch \(Al{\left( {N{O_3}} \right)_3}\) 0,2M thu được 4,68 g kết tủa.  Nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu là

Quảng cáo

A. 0,6M hoặc 1,1M.                     B. 0,9M hoặc 1,2M.

C. 0,8M hoặc 1,4M                      D. 0,9M hoặc 1,3M.

Chọn D

Quảng cáo