Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 9.9 trang 83 SBT Hóa 12 Nâng cao: Sự thiếu hụt...

Bài 9.9 trang 83 SBT Hóa 12 Nâng cao: Sự thiếu hụt nguyên tố (ở dạng hợp chất) nào sau đây gây ra...

Sự thiếu hụt nguyên tố (ở dạng hợp chất) nào sau đây gây ra bệnh loãng xương?. Bài 9.9 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao – Bài 57. Hóa học và vấn đề xã hội

Sự thiếu hụt nguyên tố (ở dạng hợp chất) nào sau đây gây ra bệnh loãng xương?
A. Sắt.                                             
B. Kẽm.
C. Canxi.                                         
D. Photpho.
Đáp án C

Quảng cáo