Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 5.60 trang 44 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn đáp...

Câu 5.60 trang 44 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Câu 5.60 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 25. Luyện tập: Sự điện phân – Sự ăn mòn kim loại. Điều chế kim loại

Trong quá trình điện phân dung dịch \(CuS{O_4}\) (các điện cực bằng graphit), mô tả nào sau đây là đúng ?

A. Ở anot xảy ra sự khử ion \(C{u^{2 + }}\).

B. Ở catot xảy ra sự oxi hoá phân tử \({H_2}O\).

C. Ở catot xảy ra sự khử ion \(C{u^{2 + }}\).

D. Ở anot xảy ra sự oxi hoá ion \(SO_4^{2 – }\).

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án C