Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 6.11 trang 49 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho a...

Câu 6.11 trang 49 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho a gam hỗn hợp hai muối Na2CO3 và NaHCO3...

Câu 6.11 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

 Cho a gam hỗn hợp hai muối \(N{a_2}C{O_3}\) và \(NaHC{O_3}\) có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng, dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch \(Ba{(OH)_2}\) dư thu được 41,4 g kết tủa. Giá trị của a là

Quảng cáo

A. 20.                                                  B. 21.

C. 22.                                                  D. 23.

Đáp án B

Quảng cáo