Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.40 trang 80 Sách bài tập Hóa 12 NC Chọn đáp...

Câu 8.40 trang 80 Sách bài tập Hóa 12 NC Chọn đáp án đúng...

Chọn đáp án đúng. Câu 8.40 trang 80 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 53. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Để phân biệt anion \(CO_3^{2 – }\) và anion \(SO_3^{2 – }\) có thể dùng
A. quỳ tím.                                        
B. dung dịch HCl.
C. dung dịch \(CaC{l_2}\).                       
D. dung dịch \(B{r_2}.\)
Đáp án D

Quảng cáo