Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.43 trang 80 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho dung...

Câu 8.43 trang 80 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Cho dung dịch chứa các anion:...

Cho dung dịch chứa các anion:. Câu 8.43 trang 80 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 53. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Cho dung dịch chứa các anion: \(N{a^ + },NH_4^ + ,CO_3^{2 – },PO_4^{3 – },NO_3^ – ,SO_4^{2 – }.\) Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều anion nhất?
A. \(KCl.\)                                           
B.\(Ba{\left( {N{O_3}} \right)_2}\).
C. NaOH                                           
D. HCl.
Đáp án B

Quảng cáo