Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Câu 8.9 trang 75 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: rong...

Câu 8.9 trang 75 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao: rong dung dịch X có chứa đồng thời các cation...

Câu 8.9 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao – Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

Trong dung dịch X có chứa đồng thời các cation: \({K^ + },A{g^ + },F{e^{2 + }},B{a^{2 + }}\) và chỉ chứa một loại anion. Anion đó là

Quảng cáo

A. \(C{l^ – }.\)                                         B. \(NO_3^ – .\)

C. \(SO_4^{2 – }.\)                                      D. \(PO_4^{3 – }.\)

Đáp án B

Quảng cáo