Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 3.2 trang 21 SBT Lý 12 Nâng cao: Bước sóng là

Câu 3.2 trang 21 SBT Lý 12 Nâng cao: Bước sóng là...

Bước sóng là. Câu 3.2 trang 21 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG III: SÓNG CƠ

Bước sóng là

A. quãng đường sóng truyền đi được trong 1 s

Quảng cáo

B. khoảng cách giữa hai bụng sóng gần nhất

C. khoảng cách giữa hai phần tử sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểm

D. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất có cùng pha dao động

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo