Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 3.5 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 3.5 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Phương trình sóng có dạng...

Phương trình sóng có dạng. Câu 3.5 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG III: SÓNG CƠ

Phương trình sóng có dạng

A.\(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)                                        

Quảng cáo

B. \(x = A\cos \omega \left( {t – {x \over \lambda }} \right)\)

C. \(x = A\cos 2\pi \left( {{t \over T} – {x \over \lambda }} \right)\)                             

D. \(x = A\cos \omega \left( {{t \over T} + \varphi } \right)\)

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo