Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 3.9 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 3.9 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Giải thích vì sao sóng cơ không thể truyền qua chân...

Giải thích vì sao sóng cơ không thể truyền qua chân không. Câu 3.9 trang 22 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG III: SÓNG CƠ

Giải thích vì sao sóng cơ không thể truyền qua chân không

Giải

Sóng cơ là sự lan truyền các dao động cơ trong một môi trường liên tục. Vậy muốn truyền được dao động cơ thì môi trường phải là môi trường vật chất trong đó xuất hiện lực đàn hồi khi một phần của môi trường bị biến dạng. Chân không không chứa các phần tử  vật chất, không xuất hiện lực đàn hồi nên không truyền được dao động cơ.

Quảng cáo