Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 4.16 trang 27 SBT Lý 12 Nâng cao: Tại sao khi...

Câu 4.16 trang 27 SBT Lý 12 Nâng cao: Tại sao khi ở nhà đang nghe đài phát thanh mà có ai đó cắm, rút bếp...

Tại sao khi ở nhà đang nghe đài phát thanh mà có ai đó cắm, rút bếp điện hoặc bàn là thì thường có tiếng kêu xẹt xẹt trong loa ?. Câu 4.16 trang 27 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Tại sao khi ở nhà đang nghe đài phát thanh mà có ai đó cắm, rút bếp điện hoặc bàn là thì thường có tiếng kêu xẹt xẹt trong loa ?

Giải

Vì bếp điện, bàn là có công suất lớn nên khi cắm vào mạng điện hoặc rút ra khỏi mạng điện thì thường tạo ra tía lửa điện ở ổ cắm. Chính sự phóng điện này đã tạo ra sóng điện từ tác động vào anten máy thu, gây ra nhiễu âm thanh.

Quảng cáo